EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zarządzanie w kryzysie. szanse. zagrożenia. profesjonalizm

Organizator:
PROSPERO Business Training
 • Bezpłatne szkolenia potwierdzone certyfikatem 5 x 2 dni
 • Warsztatowa, interaktywna forma zajęć
 • Małe grupy do 12 uczestników
 • Trenerzy z wieloletnim doświadczeniem możliwość indywidualnych konsultacji z trenerami
 • Przerwy kawowe, catering możliwość nawiązania ciekawych kontaktów

komplet szkoleń efs dla menedżerów miśp

 1. Skuteczna komunikacja i techniki heurystyczne [krok 1/5]
  Czas trwania: 2 dni [warsztaty]
  Tematyka: rozwój osobisty komunikacja, kreatywność
 2. Analiza kultury organizacyjnej, zagadnienia przywództwa i zarządzanie zasobami ludzkimi [krok 2/5]
  Czas trwania: 2 dni
  Tematyka: zarządzanie zespołem przywództwo, rekrutacja, motywowanie, ocena
 3. Zarządzanie procesami, analiza wartości i możliwości finansowego wsparcia zewnętrznego [krok 3/5]
  Czas trwania: 2 dni
  Tematyka: organizacja zarządzanie procesami, finanse, fundusze
 4. Zarządzanie kryzysem i zmianą [krok 4/5]
  Czas trwania: 2 dni
  Tematyka: organizacja zarządzanie zmianą
 5. Zarządzanie konfliktem, metody niwelowania stresu i przeciążenia [krok 5/5]
  Czas trwania: 2 dni
  Tematyka: zarządzanie zespołem praca w zespole, komunikacja, efektywność osobista
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, numer działania 8.1, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Copyright © 2010 PROSPERO Business Training | szkolenia |