EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Baner EFS
organizator: Prospero Business Training

Metody

Praca w małych, 15 osobowych grupach gwarantuje wysoką jakość szkoleń. Nowoczesne metody szkoleniowe - interaktywne warsztaty... dalej »

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce szkolenia

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników firm z województw: śląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Szkolenia obdędą się w 5 miastach wojewódzkich:

Współpraca

Nawiążemy współpracę z Trenerami

Wymagania:

 1. doświadczenia w prowadzeniu szkoleń współfinansowanych z EFS
 2. doświadczenia w prowadzeniu szkoleń biznesowych, udokumentowanego referencjami i sukcesami
 3. wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 4. znajomość NLP
 5. warsztatowy system pracy z grupą

szkolenia efs dla kadry kierowniczej

Celem projektu «Era lidera» organizowanego przez PROSPERO Business Training w ramach pomocy EFS jest wzrost umiejętności i kompetencji liderów przedsiębiorstw w zakresie m.in.

 • przywództwa
 • zarządzania czasem
 • zarządzania finansami
 • rekrutacji i oceny pracowników
 • komunikacji i negocjacji w biznesie
 • rozwiązywania problemów i konfliktów
 • budowania, motywowania i zarządzania zespołem

zakres merytoryczny projektu

Sześc dwudniowych szkoleń warsztatowych dla kadry kierowniczej, realizowanych w odstępach co około 2-3 tygodnie.

 1. Komunikacja i negocjacje w biznesie
 2. Rekrutacja i okresowa ocena pracownika
 3. Budowanie zespołu i coaching menedżerski
 4. Organizacja czasu i delegowanie zadań pracownikom
 5. Zarządzanie konfliktem i zmianą
 6. Zarządzanie finansami dla niefinansistów
program »