Home
baner

Nawiążemy współpracę z Trenerami

Wymagania:
  • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń współfinansowanych z EFS
  • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń biznesowych, udokumentowanego referencjami i sukcesami
  • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
  • znajomość NLP
  • warsztatowy system pracy z grupą

Podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu - szkolenia i studia podyplomowe

Administracja samorządowa » Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach (Partner) wspólnie z firmą Prospero Business Training z Katowic (Beneficjent) przystąpił do realizacji Projektu «Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik». Projekt jest przeprowadzany w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Projekt przewiduje:

Projekt jest realizowany od 1.06.2010 do 31.12.2011r.

Celem przedsięwzięcia jest:

Budżet projektu wynosi: 999 999,00*

*- w tym wkład własny Urzędu to koszt wynagrodzeń pracowników, którzy będą skierowani do wzięcia udziału w szkoleniach w wysokości 123 440,00 zł.

Na straży jakości prawa

Forma zajęć: seminarium/warsztaty

Czas trwania: 18 dni

Kompetentny Urzędnik

Forma zajęć: seminarium/warsztaty

Czas trwania: 13 dni

Profesjonalna Obsługa Klienta

Forma zajęć: warsztaty

Czas trwania: 6 dni