EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Szkolenia EFS

Celem projektu «Kluczowe kompetencje kadr determinantem konkurencyjności przedsiębiorstw», organizowanego przez PROSPERO Business Training s.c. w ramach pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest wzrost umiejętności i kompetencji menedżerskich osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych, marketingowo-sprzedażowych, lub obsługujących Klienta.

Ramy tematyczne

Ramy tematyczne szkoleń obejmować będą zagadnienia, których celem jest m.in. : implementacja nowoczesnych metod zarządzania, podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania, podniesienie umiejętności społecznych, pobudzenie motywacji i aspiracji zawodowych

Metody szkoleniowe

Praca w 15-osobowych grupach gwarantuje wysoką jakość szkoleń. Nowoczesne metody szkoleniowe - interaktywne warsztaty, elementy seminarium, prezentacje.
Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy PROSPERO Business Training s.c.

Inwestycja

Szkolenie jest w 80% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla mikro i małych przedsiębiorstw.
Wkład własny w postaci wynagrodzeń wniesiony przez pracodawcę w formie wynagrodzeń pracowników skierowanych na szkolenie w czasie pracy.