EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy - informacje ogólne

Stanowisko:

  • Specjalista ds. obsługi klienta
    Biurzo Obsługi Klienta w Chodzieży

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy [*.PDF]

Dodatkowe informacje:

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
    "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze póŸn. zm.)"
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego