EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Szkolenia ogólne i specjalistyczne

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 36 urzędników z 6 JST na kierowniczych stanowiskach urzędniczych...

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego