EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

ZADANIE 2

SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE DLA 36 URZĘDNIKIÓW Z 6 JST NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH

Szkolenia - Pensjonat "U Kota Wasyla",  ul. Buszczaka 10, 64-800 Chodzież 8.30-16.00

Grupa I Grupa II Grupa III
Techniki komunikacji z elementami negocjacji 27-28.02.2012 05-06.03.2012 14-15.03.2012
Zarządzanie kadrami i motywowanie pracowników 26-27.03.2012 28-29.03.2012 02-03.04.2012
Zarządzanie czasem i delegowanie pracy podwładnym 16-17.04.2012 07-08.05.2012 09-10.05.2012*
Kontrola zarządcza 21-22.05.2012* 04-05.06.2012* 06-07.06.2012*
Przygotowanie projektów uchwał pod względem formalnym i merytorycznym 11-12.06.2012* 18-19.06.2012* 20-21.06.2012*
*- Terminy wstępne
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego