EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

 • Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 36 urzędników z 6 JST na kierowniczych stanowiskach urzędniczych
 • Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 105 urzędników z 6 JST według potrzeb stanowiska pracy
 • Studia podyplomowe dla 24 urzędników i szkolenia językowe dla 31 urzędników z 6 JST według potrzeb stanowiska pracy
 • Opracowanie i przyjęcie Kodeksu Etycznego przez pracowników 6 urzędów
 • Stworzenie Biura Obsługi Klientów w 1 JST
 • Wdrożenie systemu poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych w 5 JST

PROJEKTODAWCA:

Prospero Business Training s.c.
Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp. z o.o.

PARTNERZY:

 1. Gmina Chodzież/Urząd Gminy Chodzież
 2. Gmina Szamocin/Urząd Miasta i Gminy Szamocin
 3. Gmina Margonin/Urząd Miasta Margonin
 4. Gmin Krajenka/Urząd Miasta i Gminy Krajenka
 5. Miasto Wyrzysk/Urząd Miasta Wyrzysk
 6. Powiat Chodzieski/Starostwo Powiatowe w Chodzieży
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego