Człowiek - najlepsza inwestycja

cykl szkoleń dla osób pracujących

Kryteria uczestnictwa:
 1. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do projektu oraz podpisania deklaracji uczestnictwa, są osobami dorosłymi, powyżej 18 r.ż., nie prowadzącymi działalności gospodarczej, zamieszkujące i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji, poza godzinami pracy.

  Ponadto osoby te muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:
  • a) znajdują się od niedawna na rynku pracy (poniżej 5 lat) i mają niewielkie doświadczenie w sprzedaży (do 2 lat) oraz nie znają języka angielskiego lub znają go na poziomie podstawowym lub maksymalnie średniozaawansowanym,
  • b) chcą powrócić do pracy (po urlopie wychowawczym) i mają staż w sprzedaży do 2 lat,
  • c) są obecne na rynku pracy od dawna, ale nie posiadają doświadczenia w sprzedaży oraz nie znają języka angielskiego lub znają go na poziomie podstawowym lub maksymalnie średniozaawansowanym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych powyżej, jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, a w późniejszym terminie niezbędnej dokumentacji, o której mowa w §2 pkt.7.e. (Zasady rekrutacji)
Program:

Kursy sprzedażowe, 92 godz.

 • 1. Komunikacja i obsługa Klienta
 • 2. Savoir vivre w sprzedaży
 • 3. Sprzedaż i obsługa Klienta przez telefon
 • 4. Negocjacje handlowe
 • 5. Prezentacja handlowa i techniki sprzedaży
 • 6. Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

Kursy językowe, 96 godz.

 • Język angielski
  Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki

Doradztwo, 3 godz.

 • Indywidualne doradztwo
  Analiza własnych kompetencji zawodowych i osobistych oraz motywacji w celu zdefiniowania profilu zawodowego
 • Pomiar stylu zachowań
Inwestycja:
Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zgłoszenia:
Rekrutacja prowadzona jest za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie zamów formularz. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie EFS decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Aby uzyskać więcej informacji o projekcie EFS prosimy o kontakt