Człowiek - najlepsza inwestycja

cykl szkoleń dla osób pracujących

Informujemy, że rekrutacja do projektu Lider Sprzedaży na miasta Katowice, Gliwice i Bielsko-Biała została zakończona.

Dziękujemy za zainteresowanie i nadesłane dokumenty.

kursy sprzedażowe

Zajęcia odbywają się w weekendy [śr. co 2 tygodnie]

92:00:00
  • Komunikacja i obsługa Klienta
  • Savoir vivre w sprzedaży
  • Sprzedaż i obsługa Klienta przez telefon
  • Negocjacje handlowe
  • Prezentacja handlowa i techniki sprzedaży
  • Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

kursy językowe

Zajęcia odbywają się w dni robocze po godzinach pracy

96:00:00
  • Język angielski

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, rozumienia ze słuchu, czytania i gramatyki

doradztwo

03:00:00
  • Indywidualne doradztwo

Analiza własnych kompetencji zawodowych i osobistych oraz motywacji w celu zdefiniowania profilu zawodowego

  • Pomiar stylu zachowań