EFS

Człowiek - najlepsza inwestycja

Cel projektu

Wzmocnienie konkurencyjności Agromy Olsztyn Grupa Sznajder w aspekcie budowania przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, poprzez podwyższenie kompetencji 164 zatrudnionych pracowników (30 Kobiet/134 Męzczyzn), w tym 47 osób (13 kobiet i 34 męzczyzn) powyżej 50 roku życia, w ramach szkoleń w okresie od 01.11.2011 r. do 31.12.2012 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy