Różnorodność kolorów – siła zespołu

Każdy osąd wydawany przez jednostkę jest warunkowany przez jego typ psychologiczny
oraz każdy punkt widzenia jest relatywny.

C. G. Jung ‘Memories, Dreams, and Reflections’

Uczestnicy będą mieli okazję:

 • Lepiej zrozumieć samych siebie oraz tego, jak mogą być postrzegani przez innych /współpracowników/.
 • Rozpoznać swoje mocne i słabsze strony oraz zidentyfikować obszary rozwojowe.
 • Poznać style funkcjonowania innych i nauczyć się efektywnie na nie reagować.
 • Zrozumieć, w jaki sposób inne energie kolorystyczne podchodzą do realizacji zadań.
 • Poznać skuteczne strategie w relacjach z różnymi, także potencjalnie "trudnymi" osobami.
 • Zbudować pozytywne relacje w zespole i ustalić ich wpływ na efektywność pracy.

Zagadnienia:

 • Rola percepcji w odbiorze świata i innych osób – nasze filtry i uprzedzenia
 • Drabina preferencji – od postrzegania – do działania
 • Energie kolorystyczne Insights Discovery - silne słabe strony każdej z nich
 • Rozpoznawanie dominującej energii u innych
 • Potrzeby osób z każdej kwadry kolorystycznej
 • Styl komunikowania się optymalny dla różnych konfiguracji kolorystycznych
 • Potencjalne obszary konfliktowe – interakcje miedzy energiami
 • Wzmacnianie elastyczności – adaptacja i akomodacja zachowań
 • Preferencje Jungowskie i 8 typów Insights
 • Analiza całego zespołu pod kątem energii kolorystycznych, reprezentowanych typów, dynamiki działania, słabych i mocnych stron.