Stress service

Stres jest nieodłączną częścią pracy. Efekty jego wpływu na człowieka są znane już od bardzo dawna. Jednak dopiero niedawno zaczęto się zastanawiać co się dzieje w ZESTRESOWANYCH ORGANIZACJACH. Można powiedzieć, że często trudno jest wytrzymać ze stresowanym człowiekiem – a co dopiero z zestresowanym zespołem?! Stres w organizacjach jest samonapędzającym się mechanizmem.

Zdenerwowany permanentnie szef wywołuje u pracowników stałe napięcie. Tak samo zresztą zmiany, niepewność a nawet czynniki zewnętrzne niezależne od Twojej organizacji np. krach na rynku. Napięcie grupy pracowników i systematyczne „wybuchy” emocji wśród nich, tylko pogarszają sytuację i nakręcają spiralę stresu. Ludzie rozdrażnieni łatwo wpadają w konflikty. Stała presja i napięcie powoduje obniżanie się satysfakcji z pracy czego końcowym stadium jest odejście z pracy. Zestresowana organizacja wytwarza nie tylko swoje produkty ale także wypalonych zawodowo pracowników. Ci którzy jakoś radzą sobie z psychicznym napięciem, tracą na zdrowiu często dostarczając do działu kadr druki L4. Wszystko to i wiele innych ma bardzo negatywny wpływ na rentowność i wydajność przedsiębiorstwa czy też innej organizacji.

W związku z tym warto monitorować poziom stresu załogi i wykrywać wahania stresu które przekładają się na:

  • Nastroje
  • Satysfakcję pracowników
  • Absencję z powodu choroby
  • Odchodzenie pracowników z miejsca pracy
  • Wydajność w pracy
  • Motywację do pracy

Wzrost stresu jednoznacznie wskazuje, że coś się dzieje.

Dzięki naszym rozwiązaniem monitorowanie stresu jest szybkie i łatwe jak nigdy. Daje też najbardziej rzetelne i wiarygodne wyniki. My nie pytamy się w ankiecie czy jesteś zestresowany. My mierzymy sam, prawdziwy stres w Twoim zespole. Dzięki nowoczesnej technologii dwa razy w miesiącu zbieramy tzw. próbki pomiaru stresu u wyznaczonej losowo grupy osób i uśredniając dostarczamy w postaci raportu. Dzięki temu można łatwo monitorować wahania stresu w czasie. Daje to możliwość na zareagowanie i przeciwdziałanie wielu problemom z wyprzedzeniem. W chwili gdy poziom stresu w organizacji wzrasta, możesz liczyć na naszą pomoc w diagnozie i wypracowaniu ewentualnych środków zaradczych.