Test Efektywności Organizacji

Test Efektywności Organizacji

Wydajność, efektywność, skuteczność, produktywność i wiele innych określeń odnoszących się do organizacji jest głównie zależna od ludzi. Dajemy Ci unikalną możliwość sprawdzenia wydajności organizacji na poziomie jednostek. Sprawdź czy Twoja organizacja bądź zespół posiada wystarczające możliwości fizyczne i psychiczne żeby sprostać zadaniom które stawia im współczesny świat i rynek.

Test efektywności organizacji składa z dwóch niezależnych pomiarów:

Ankietowy test wydajności
  • Ankietowy test wydajności – oparty na licencji HeartMath Scandinavia
  • Pomiar wskaźnika HRV (dzięki urządzeniu biofeedback) – parametru psychofizjologicznego

Dzięki temu uzyskujemy obiektywne i wiarygodne wyniki oparte na ocenie funkcjonowania pracowników w wielu obszarach oraz wskaźnikach samego organizmu.

W chwili obecnej istnieje możliwość przeprowadzenia Testu Efektywności Organizacji bezpłatnie!
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.