NLP dla menadżera

Kiedy zaczniesz podchodzić do wszystkiego, co Cię w życiu spotyka, z pasją, i zaczniesz poruszać się w wyznaczonym przez siebie kierunku, nagle odkryjesz, że w Twoim otoczeniu znajdą się ludzie, którzy otworzą przed Tobą wiele możliwości, dadzą Ci dużo przyjemności i zaoferują wszystkie inne rzeczy, których pragniesz. Życie polega na przetwarzaniu informacji, które do nas docierają, a NLP jest sposobem, żeby to robić.

Richard Bandler

NLP jest dynamicznie rozwijającym się nurtem praktycznej psychologii. Pozwala zarówno doskonalić komunikację z innymi ludźmi - lepiej rozumieć i być rozumianym, jak i porządkować swój wewnętrzny świat - organizować sposób myślenia i przeżywania tak, by osiągać pożądane efekty.

NLP rozwija umiejętność spostrzegania struktury procesów - dzięki temu możemy dowiedzieć się nie tylko tego, jaki sukces ktoś odniósł, ale - przede wszystkim - jak to konkretnie zrobił.

NLP to także budowanie modeli, dzięki którym sami osobiście możemy zastosować czyjś sposób osiągnięcia wspomnianego sukcesu. Z tego powodu NLP bywa nazywane "studium doskonałości".

 

Umiejętności nabyte podczas szkolenia NLP pozwolą Ci na skuteczną komunikację ze swoimi podwładnymi. Nabyta wiedzia i nauka obserwacji pozwoli poznać ich potrzeby, zasoby, a w konsekwencji zwiększyć ich efektywność poprzez odpowiednie zarządzanie nimi. Sam możesz stać się osobą lepiej przez nich postrzeganą (jako autorytet i lider), umiejącą przekonywać do swoich racji.

 

Cele NLP:

 • pełniejsze wykorzystanie potencjału swojego umysłu
 • lepsze rozumienie siebie i innych
 • zwiększenie świadomości w obszarze komunikacji i relacji międzyludzkich
 • rozwój umiejętności świadomego wywierania wpływu
 • nauka obserwacji otaczającego świata z różnych perspektyw
 • rozwój umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami
 • wzrost poziomu szczęścia i satysfakcji z życia

Zalety NLP:

 • podaje gotowe strategie i narzędzia, które można natychmiast wykorzystać
 • pozwala odkrywać własne strategie działania oraz podejmowania decyzji (a w razie potrzeby je modyfikować)
 • poszerza samoświadomość
 • pozwala wyzwolić potencjał który jest w nas
 • zwiększa efektywność w osiąganiu celów
 • pozwala lepiej rozumieć innych ludzi
 • uczy budować relacje
 • zwiększa satysfakcję płynącą z kontaktów z innymi ludźmi