Coaching sprzedażowy

Training on the Job

Coaching sprzedażowy (Training on the Job) jest jednym z najlepszych rozwiązań dotyczącym poprawy wyników pracy. Pozwala na bardzo szybkie wprowadzenie znaczących zmian w sposobie pracy handlowców.
Opiera się na indywidualnym podejściu do pracownika – coach/trener pracuje w czasie sesji z jedną osobą i koncentruje się na jej planie rozwoju.

Coaching odbywa się w miejscu pracy i dotyczy rzeczywistych sytuacji zawodowych oraz zadań, które mają być rozwijane. Rozwój kompetencji przebiega tu szybciej niż na szkoleniu – pracownik stale obserwowany w realnym środowisku pracy otrzymuje konkretną i bezpośrednią informację zwrotną. Dzięki temu wszystkiemu osiągamy znaczącą poprawę wyników pracy w krótkim czasie. Jest to narzędzie, które świetnie sprawdza się zarówno jako uzupełnienie programu szkoleniowego jak i samodzielne działanie.

 

Coaching sprzedażowy

Korzyści dla sprzedaży

  • Szybkie zmiany w jakości pracy
  • Dostosowanie do indywidualnych predyspozycji i możliwości pracownika
  • Wysoka skuteczność w realizacji celów biznesowych
  • Konkretne przełożenie na wyniki sprzedaży

 

Zdjęcia pochodzą z serwisu: compfight.com