Praktyk NLP

Praktyk NLP

Kiedy zaczniesz podchodzić do wszystkiego, co Cię w życiu spotyka, z pasją, i zaczniesz poruszać się w wyznaczonym przez siebie kierunku, nagle odkryjesz, że w Twoim otoczeniu znajdą się ludzie, którzy otworzą przed Tobą wiele możliwości, dadzą Ci dużo przyjemności i zaoferują wszystkie inne rzeczy, których pragniesz. Życie polega na przetwarzaniu informacji, które do nas docierają, a NLP jest sposobem, żeby to robić.

Richard Bandler

NLP

NLP jest dynamicznie rozwijającym się nurtem praktycznej psychologii. Pozwala zarówno doskonalić komunikację z innymi ludźmi - lepiej rozumieć i być rozumianym, jak i porządkować swój wewnętrzny świat - organizować sposób myślenia i przeżywania tak, by osiągać pożądane efekty.

NLP rozwija umiejętność spostrzegania struktury procesów - dzięki temu możemy dowiedzieć się nie tylko tego, jaki sukces ktoś odniósł, ale - przede wszystkim - jak to konkretnie zrobił.

NLP to także budowanie modeli, dzięki którym sami osobiście możemy zastosować czyjś sposób osiągnięcia wspomnianego sukcesu. Z tego powodu NLP bywa nazywane "studium doskonałości".

Cele NLP:

  • pełniejsze wykorzystanie potencjału swojego umysłu
  • lepsze rozumienie siebie i innych
  • zwiększenie świadomości w obszarze komunikacji i relacji międzyludzkich
  • rozwój umiejętności świadomego wywierania wpływu
  • nauka obserwacji otaczającego świata z różnych perspektyw
  • rozwój umiejętności pracy z własnymi ograniczającymi przekonaniami
  • wzrost poziomu szczęścia i satysfakcji z życia

 

Więcej informacji na stronie: Praktyk NLP