01

Nowości w Prospero

Trenerzy wewnętrzni Prospero

W Prospero Business Training podwyższanie jakości szkoleń jest priorytetem, dlatego stale inwestujemy w know how i ludzi, którzy je rozwijają.

O najwyższy standard naszych usług dba zespół trenerów wewnętrznych - najlepsi specjaliści z różnych obszarów wiedzy.

Nasi trenerzy podlegają specjalnie opracowanemu programowi rozwoju kompetencji, a dzięki regularnym superwizjom ciągle doskonalą swój warsztat.

Spotkania całego zespołu pozwalają tworzyć wspólną metodologię pracy i kreować rozwiązania optymalne dla Klientów. Dzięki takiemu systemowi działań reagujemy na potrzeby naszych Klientów, pokazujemy szerszą perspektywę i uczestniczymy w budowaniu ich sukcesów.