01

Nowości w Prospero

Nasza strona o coachingu jest już dostępna!

Serdecznie zapraszamy wszystkich na naszą stronę dotyczącą coachingu i mentoringu.

Można się na niej szerzej dowiedzieć czym coaching jest, a czym nie jest. Niedługo pełna informacja o naszych coachach oraz możliwość umówienia się na coaching.

www.coaching-mentoring.pl

Coaching to sposób indywidualnej pracy z Klientem, która prowadzi do zmiany, zgodnej z ustalonymi wcześniej celem oraz wartościami Klienta. Zmiana może dotyczyć zachowania oraz sposobu myślenia i postawy.

Podstawą coachingu jest partnerska relacja oparta o wzajemne zaufanie. Praca coacha polega na inspirowaniu klienta i uruchamianiu w nim jego zasobów. Coach towarzyszy klientowi w odkrywaniu własnego potencjału i sposobu realizacji celów.

Każdy coach wychodzi z przekonania, że osoba, z którą pracuje jest z natury kreatywna i pełna pomysłów. Rozwiązania, których poszukuje najczęściej są w niej samej, wystarczy odpowiednia praca, by mogła skorzystać ze swoich ogromnych zasobów. Jest to możliwe dzięki stworzeniu odpowiedniej perspektywy i wskazaniu nowych kierunków rozwoju.

Coach daje wsparcie i motywuje, gdy Klient tego potrzebuje, stwarza warunki do rozwoju i zmiany. Ale to Klient określa jakiej zmiany chce dokonać i jaki cel osiągnąć – czy to w życiu osobistym czy zawodowym. Samodzielnie podejmuje decyzje i jest odpowiedzialny za ostateczny wynik swojej pracy.

Poprzez proces coachingu klienci pogłębiają swoją wiedzę, poprawiają swoje wyniki działania i podnoszą jakość swojego życia.