01

Nowości w Prospero

Na spotkaniu HeartMath Scandinavia

Rozmowa z Tomaszem Gardianem, który reprezentował Polskę na spotkaniu HeartMath Scandinavia w Kopenhadze

Czym jest metoda HeartMath? Jakie korzyści można osiągnąć?

Rozmowa z Tomaszem Gardianem, który rerezentował Polskę na spotkaniu HeartMath Scandinavia w Kopenhadze

Prospero: Czym jest metoda HeartMath? Brzmi to trochę jak "matematyka serca"...

Tomasz Gardian: Coś w tym jest, gdyż HeartMath opiera się na odkryciu powiązania pracy serca z mózgiem - powiązania dużo większego niż wcześniej podejrzewano. To nie tylko mózg może kontrolować umysł i emocje, ale także poprzez serce możemy wpływać na te sfery.
Innym bardziej symbolicznym sposobem rozszyfrowania tej nazwy może być to, że serce kojarzy się z bardzo ulotną sferą jaką są nasze emocje, odczucia, intuicja. Z kolei na te aspekty staramy się wpływać poprzez coś namacalnego i ścisłego – czyli „matematykę”, która zawarta jest w małym przenośnym urządzeniu z chipami, diodami i zaawansowanymi technologicznie czujnikami.
HeartMath jest więc pewnym znakiem naszych czasów, to kolejny przykład na zastosowanie nowoczesnej technologii w służbie człowiekowi.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki tej metodzie?

Korzyści jest bardzo wiele i tak naprawdę ciągle odkrywamy nowe. Dzięki HM poprzez odpowiednio skonstruowany trening można skutecznie poprawić stan swojego zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza osób z problemami kardiologicznymi lub zagrożonych takimi problemami (w tej grupie często znajdują się menedżerowie).
Trwałe obniżenie poziomu stresu ma wielki wpływ nie tylko na zdrowie ale i zadowolenie z życia i pracy. Dzięki powiększonej koherencji serca nasz umysł funkcjonuje sprawniej, ma zdolność do lepszej koncentracji i pomaga nam efektywniej realizować swoje zadania.

Czy to tylko w kontekście pracy?

Pozytywne skutki uczestnictwa w programie treningowym HeartMath odnoszą się nie tylko do aktywności zawodowej, ale rozprzestrzeniają się na całe życie. Większa stabilność emocjonalna i mniejsze napięcie to mniej konfliktów i łatwiejsza komunikacja, czyli lepsze relacje nie tylko w pracy ale i w życiu rodzinnym.
Stale monitorujemy postępy uczestników naszego programu i odnotowujemy wzrost zadowolenia z życia, większy poziom energii. Kiedy jesteśmy mniej zestresowani łatwiej nam rozmawiać nie tylko z szefem ale i z rodziną. Jedną z istotnych korzyści tego programu treningowego jest wpływ stabilnego poziomu emocji i niskiego stresu na całe otoczenie. Oczywiście należy także pamiętać o zdrowiu, które jest czymś nadrzędnym wobec pracy.

Komu poleciłbyś takie rozwiązanie?

HM z powodzeniem wykorzystują ludzie w pracy i w życiu prywatnym, dzieci do poprawy wyników w szkole, sportowcy, pacjenci. Gdziekolwiek chcemy podnieść jakość życia, obniżyć stres, poprawić relacje między ludźmi, zwiększyć wydajność, tam jest miejsce na HeartMath.

Ostatnio byłeś na spotkaniu w Kopenhadze - z kim się spotkałeś i co to miało na celu?

Spotkaliśmy się w gronie partnerów HeartMath Scandinavia będącego częścią globalnego HeartMath. Miałem przyjemność poznać partnerów HM z Finlandii, Szwecji i Dani. Spotkanie miało na celu dyskusję nad promocją HM w naszej części Europy, wymianę wiedzy i doświadczeń

Jakie ustalenia podjęliście?

Podjęliśmy szereg decyzji związanych z rozwojem HM. Niedługo nasz pakiet treningowy obejmujący coaching, monitoring efektów i system EmWave do mierzenia poziomu koherencji serca zostanie wzbogacone o platformę e-learningową. Zapoznaliśmy się z nowym rozwiązaniem dla organizacji tzw. Stress Service, które jak najszybciej chcemy wdrożyć w Polsce. Poznaliśmy bardzo ciekawe wyniki nowych badań prowadzonych w Szwecji i Finlandii. Podjęliśmy decyzję o stałej współpracy międzynarodowej związanej z doskonaleniem umiejętności HM Coachów. Spotkanie było bardzo owocne i udane!

Jak można skorzystać z takich szkoleń?

Szkolenia można zamawiać poprzez Prospero Business Training – nasi konsultanci dostarczą niezbędnych informacji zainteresowanym osobom.