01

Nowości w Prospero

Zakończona rekrutacja do projektu finansowanego ze środków EFS

Zakończono udział w projekcie Podniesienie Kompetencji Kluczowych Kadr MMŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych - bezpłatne doradztwo-audyt energetyczny i szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
"Podniesienie kompetencji kluczowych kadr MMŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych" zrealizowano w 8 miastach wojewódzkich

Szkolenia i doradztwo są w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis