Informacje o szkoleniu 

Tytuł:
MIEJSCE, ROLA I ZADANIA MAGAZYNÓW W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA
Termin:
18.04.2018 - 18.04.2018
Miasto:
Bydgoszcz - Bydgoszcz
Kategoria:
Szkolenia Specjalistyczne

Program szkolenia

Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwaCelem szkolenia jest:

 • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach
 • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów
 • określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów
 • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż
 • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Udział w szkoleniu zapewni zdobycie wiedzy w analizie i ocenie wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie, w tym:

 • zarządzania dokumentacją stosowaną w gospodarce magazynowej
 • dostosowania operacji magazynowych
 • harmonogramowania operacji magazynowych

DLA KOGO?

 • Kierownicy magazynów w przedsiębiorstwach
 • Pracownicy odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie magazynów różnych branżach

KIEDY?

Szkolenie zaplanowaliśmy w dniu 18 kwietnia 2018 roku, w godz. 8.30-15.30

Liczba godzin szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

Program szkolenia:

 1. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
  • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami
  • zakresy obowiązków
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych
  • obieg informacji
  • uwarunkowania funkcjonowania
 2. Poziom i asortyment zapasów
  • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ)
  • harakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęcie metody składowania
 3. Technologia operacji magazynowej
  • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
  • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
  • dostosowanie operacji magazynowych do rodzajów magazynów i poszczególnych ich elementów
  • harmonogramowanie operacji magazynowych
 4. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej
  • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej
  • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
  • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
  • realizacja procedur inwentaryzacyjnych
  • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych
  • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 5. Dokumentacja realizacji operacji magazynowych
  • rodzaje dokumentów stosowane w gospodarce magazynowej
  • zasady obiegu dokumentów
  • bez papierowy obieg dokumentów
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i rozliczanie poszczególnych dokumentów
 6. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów
  • metoda stałych miejsc składowych
  • metoda wolnych miejsc składowych
  • metody mieszane
  • metody kompletacji zapasów „człowiek do towaru” „towar do człowieka”
 7. Metody składowania zapasów
  • organizacja tradycyjnych metod składowania
  • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów
  • rozmieszczenie zapasów w magazynach

METODY

Praktyczny charakter szkolenia – nasz trener jest praktykiem. Podstawą przedstawienia zasad planowania są analizy praktycznych przypadków zastosowania oraz przykłady obliczeń i ćwiczenia rachunkowe. Prezentacja, konwersacja, wymiana doświadczeń.

Trener:

Jacek Szopiński

Doświadczenie:

 • 4 lata zajęć w szkole średniej technicznej
 • 3 lata zajęć w nauczaniu osób dorosłych
 • wykłady na WSG

Prowadził szkolenia m. in.:

 • Triss
 • Ekonstal
 • Mekro
 • Zakłady Karne - Aktywizacja zawodowa, pierwsza pomoc, BHP

Rejestracja na szkolenie

Bydgoszcz
Miasto:
Bydgoszcz
Termin:
18.04.2018 - 18.04.2018
Cena:
350.00 zł+ 23% VAT
Regulamin:
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin szkoleń [PDF, 230Kb]
Aplikacja:
Rezerwacja na szkolenia następuje po odesłaniu do nas faksem lub drogą mailową wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej