Informacje o szkoleniu 

Tytuł:
LOGISTYKA ZAOPATRZENIA i ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Termin:
28.03.2018 - 28.03.2018
Miasto:
Bydgoszcz - Bydgoszcz
Kategoria:
Szkolenia Specjalistyczne

Program szkolenia

Logistyka zaopatrzenia i zakupy w przedsiębiorstwieCelem szkolenia jest:

Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie metod, technik i zasad planowania. Szkolenie obejmujący poszczególne obszary planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, transportu i dystrybucji. Metody planowania, procedury i techniki planistyczne oraz algorytmy i zależności obliczeniowe. Podstawą przedstawienia zasad planowania są analizy praktycznych przypadków zastosowania oraz przykłady obliczeń i ćwiczenia rachunkowe.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym:

 • zarządzać transportem
 • kalkulować ceny od różnych dostawców
 • obliczać koszty powstające w łańcuchu dostaw

DLA KOGO?

 • specjalistów-planistów i kierowników działów planowania logistycznego
 • kierowników i specjalistów logistyki
 • menedżerów i kierowników operacyjnych
 • specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw
 • pecjalistów, planistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa – zajmujących się:
  1. zakupami i zaopatrzeniem
  2. zapasami
  3. logistyką produkcji i przepływem materiałów
  4. magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania
  5. transportem i spedycją
  6. sprzedażą i dystrybucją
  7. controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki

KIEDY?

Szkolenie zaplanowaliśmy w dnia 28 marca 2018 roku, w godz. 8.30-15.30

Liczba godzin szkolenia: 7 godzin dydaktycznych.

Program szkolenia:

 1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie i logistyce
  • Logistyka a zakupy
  • Kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego jako kryterium decyzyjne w zakupach
  • Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
  • Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
  • Organizacja działu zakupów
  • Kryteria konsolidacji i dekonsolidacji zakupów
  • Koszty zakupu
  • Zasady sterowania łańcuchem dostaw
 2. Polityka współpracy z dostawcą
  • Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
  • Umowa dostawy, umowy ramowe
 3. Organizacja dostaw materiałów
  • Rola zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie
  • Konflikty logistyczne
  • Klasyfikacja funkcjonalna zapasów
  • Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
  • Organizacja magazynów
  • Analiza wielowymiarowa materiałów
  • Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
  • Metody kontroli zapasów
  • Określenie optymalnej partii zamówienia - EOQ
 4. Transport na potrzeby zakupów
  • Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
  • Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
  • Szacowanie kosztu transportu
  • Konsolidacja w transporcie

METODY

Praktyczny charakter szkolenia – nasz trener jest praktykiem. Podstawą przedstawienia zasad planowania są analizy praktycznych przypadków zastosowania oraz przykłady obliczeń i ćwiczenia rachunkowe. Prezentacja, konwersacja, wymiana doświadczeń.

Trener:

Jacek Szopiński

Doświadczenie:

 • 4 lata zajęć w szkole średniej technicznej
 • 3 lata zajęć w nauczaniu osób dorosłych
 • wykłady na WSG

Prowadził szkolenia m. in.:

 • Triss
 • Ekonstal
 • Mekro
 • Zakłady Karne - Aktywizacja zawodowa, pierwsza pomoc, BHP

Rejestracja na szkolenie

Bydgoszcz
Miasto:
Bydgoszcz
Termin:
28.03.2018 - 28.03.2018
Cena:
350.00 zł+ 23% VAT
Regulamin:
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin szkoleń [PDF, 230Kb]
Aplikacja:
Rezerwacja na szkolenia następuje po odesłaniu do nas faksem lub drogą mailową wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszeniowej