Standard Usługi Szkoleniowej

Realizujemy STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS PIFS)

Standard Usługi Szkoleniowej (SUS) obejmuje 4 części:

  • 1 część. Standardy dotyczące zrządzania jakością usługi szkoleniowej
  • 2 część. Standardy dotyczące procesu świadczenia usługi szkoleniowej
  • 3 część. Standardy dotyczące kompetencji kadry szkoleniowej
  • 4 część. Standardy dotyczące organizacji i logistyki szkoleń